Prevence

5. 10. 2017 Beseda o kyberšikaně

Kyberšikana (6. ročník)

 

2. 2. 2017 "Než užiješ alkohol, užij svůj mozek"

Beseda o alkoholu pro 7. - 9. ročník

 

13. 12. 2016 Beseda o kyberšikaně

Kyberšikana (6. ročník)

Fotografie1583.jpgFotografie1582.jpgFotografie1581.jpgFotografie1580.jpgFotografie1579.jpg

7. 12. 2016 Modelářský kroužek v Doubravách

Modelářský kroužek

 

29. 9. 2016 Beseda o psychologii (sebepoznání)  - Minimální preventivní program

Beseda bývalé žákyně Martiny Minaříkové

IMG_20160929_125621.jpgIMG_20160929_123400.jpgIMG_20160929_121037.jpg

Zápis z pracovního setkání školních metodiků prevence ZŠ a SŠ dne 30. 10. a 7. 12. 2015

Přehled a hodnocení poradenského centra R-EGO ve školním roce 2015/2016

R-EGO Hodnocení programů specifické primární prevence 9. tříd

R- EGO Souhrn programů za školní rok 2014/2015

 

25. 3. 2015 Beseda o kyberšikaně

Kyberšikana - hodnocení žáků

Kyberšikana - hodnocení metodičky prevence

 

Zásady školní preventivní strategie

Co je to šikana

Kyberšikana

Šikana SR - úpravy 2013

 

12. 2. 2015 FAIR TRADE - Enviromentální výchova

Zuzana Babuščáková

…….. Je to fér?

Je dnešné jedlo ešte fér?

Aké dopady má ohromné množstvo potravín v supermarketoch a lacný hamburger v Mc Donalde?

Čo sa skrýva za oponou plných nákupných košíkoch v TESCU?

Alebo príbeh o nenásytnom vlkovi a stáde bezmocných ovečiek, u ktorého sme MY tvorci happyendu.

FAIR TRADE 12. 2. 2015

FAIR TRADE - prezentace

12. 2. 2015 Lehké drogy - nebezpečí měkkých drog aneb tady to začíná

Bc. David Vanda

1) Co je to droga? Co je závislost? Jaké máme druhy závislosti?

2) Přehled základních drog - alkohol, nikotin, THC

3) Přehled statistik drogových uživatelů

LEHKÉ DROGY 12. 2. 2015 - hodnocení

Lehké drogy - prezentace

 

Cena za mimořádný přínos k prevenci

Kraj ocenil nejlepší programy škol zaměřené na prevenci nežádoucích jevů mezi mládeží

Zde si můžete prohlédnout celý článek a fotogalerii.

 

R – Ego Slavičín

Naše škola se řadí k patnácti školám Zlínského kraje, které úzce spolupracují s Poradenským centrem R – Ego Slavičín. Využíváme nabídek programů, které realizujeme formou besed a setkání přímo na naší škole a nebo v prostředí Poradenského centra ve Slavičíně.

R – Ego Slavičín je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které realizuje specifické programy primární prevence pro základní školy, speciální školy a víceletá gymnázia.

Organizace je držitelem pověření pro výkon sociálně-právní ochrany dětí a mimo jiné pořádá přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu a zaměřuje se také na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.

Posláním programů specifické primární prevence je předcházet vzniku, popřípadě rozvoji rizikového chování, zvýšit informovanost v této oblasti  a usilovat o zdravý a bezpečný způsob života dětí  a dospívající mládeže.

Cílem realizace programů specifické primární prevence je vést děti k tomu, aby si samy odpovídaly na nejrůznější otázky týkající se sociální adaptace a komunikace. Prevencí ovlivňujeme postoje dětí tak, aby se vyhnuly násilnému a nesociálnímu chování, manipulaci a jinému rizikovému chování (šikanování, agresi, kyberšikaně, závislostnímu chování, apod.). Těžištěm práce je nejen přímé zabývání se problémovými skutečnostmi, ale také posilování zdravého sebevědomí a zodpovědnosti, upevňování a posilování pozitivních hodnot a postojů, kvalitní a rozvíjející se komunikace a tolerance.

R- Ego 2014/2015 hodnocení

Zobrazeno: 1031