Recyklohraní

Školní program Recyklohraní vznikl se záměrem podpořit environmentální výchovu na základních a středních školách v České republice. Formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí.

Cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Více o projektu zde:

Recyklohraní

 

Certifikát environmentálního vyúčtování

 

Recyklohraní ve školním roce 2017/2018

 

Krok za krokem – 1. místo ve Zlínském kraji za nejlepší fotoreportáž

Druhý úkol letošního roku s názvem Krok za krokem byl věnován sběru a recyklaci drobných elektrospotřebičů a použitých baterií. V rámci úkolu žáci 8. a 9. ročníku zjišťovali, kde mají ve svém nejbližším okolí sběrná místa pro odložení malého elektra a baterií. Nejprve pátrali ve škole, poté navštívili obecní úřad a nakonec i sběrný dvůr. Na podkladě svých zjištění vytvořili 3D mapu sběrných míst naší obce. Vše pečlivě zdokumentovali a napsali o svém pátrání fotoreportáž, která byla vyhodnocena jako nejlepší fotoreportáž Zlínského kraje.

Fotoreportáž si můžete prohlédnout zde.

IMG_1337.JPGIMG_1347.JPGIMG_1350.JPGIMG_1381.JPGIMG_1386.JPGIMG_1496.JPGIMG_1504.JPGIMG_1508.JPG

 

Recyklohraní ve školním roce 2016/2017

 

Tajemství červené krabičky (4. 6. 2017)

Před koncem školního roku se žáci 5. ročníku s nadšením zapojili do posledního letošního úkolu vyhlášeného v rámci programu Recyklohraní. Úkol nesl název Tajemství červené krabičky a zaměřil se na problematiku vysloužilých elektrospotřebičů a jejich zpětného odběru pro následnou recyklaci. Žáci se prostřednictvím úkolu zábavnou a tvořivou formou dozvěděli, jak správně s nefunkčními či nepotřebnými elektrospotřebiči zacházet a kam je odevzdat.

20170529_095236.jpg20170529_095329.jpg20170529_095333.jpg20170529_095334.jpg201705290.jpg

Výsledná práce žáků 5. ročníku se líbila a zaujala natolik, že byla publikována v oficiální zprávě Recyklohraní.

 

Recyklohraní ve školním roce 2015/2016

30. 3. 2016 V rámci bádání zahájíme pátrání

15. 1. 2016 Recyklohraní - Od mávání k mobilu, od energie k pohybu

 

Recyklohraní v předchozích ročnících

Recyklohraní ve školním roce 2013/2014

Díky Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin