Recyklohraní

Školní program Recyklohraní vznikl se záměrem podpořit environmentální výchovu na základních a středních školách v České republice. Formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů rozvíjí vztah dětí k životnímu prostředí.

Cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Více o projektu zde:

Recyklohraní

Recyklohraní ve školním roce 2016/2017

 

Tajemství červené krabičky (4. 6. 2017)

Před koncem školního roku se žáci 5. ročníku s nadšením zapojili do posledního letošního úkolu vyhlášeného v rámci programu Recyklohraní. Úkol nesl název Tajemství červené krabičky a zaměřil se na problematiku vysloužilých elektrospotřebičů a jejich zpětného odběru pro následnou recyklaci. Žáci se prostřednictvím úkolu zábavnou a tvořivou formou dozvěděli, jak správně s nefunkčními či nepotřebnými elektrospotřebiči zacházet a kam je odevzdat.

201705290.jpg20170529_095334.jpg20170529_095333.jpg20170529_095329.jpg20170529_095236.jpg

Výsledná práce žáků 5. ročníku se líbila a zaujala natolik, že byla publikována v oficiální zprávě Recyklohraní.

 

Recyklohraní ve školním roce 2015/2016

30. 3. 2016 V rámci bádání zahájíme pátrání

15. 1. 2016 Recyklohraní - Od mávání k mobilu, od energie k pohybu

 

Recyklohraní v předchozích ročnících

Recyklohraní ve školním roce 2013/2014

Díky Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin

 

 
Zobrazeno: 1217