E-dur

Projekt E-DUR Environmentální vzdělávání – dovednosti pro udržitelný rozvoj

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/14.0005

Naše škola se zapojila do realizace projektu E - DUR, který garantuje Sluňákov, centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s., ve spolupráci s Univerzitou Palackého Olomouc a Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina, které spolupracuje při zapojování škol v síti M.R.K.E.V., ve které má členství i naše škola.

Cílem projektu je nabídka komplexního přístupu ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj.

Projekt určený žákům základních škol nabízí možnost zapojení se do realizace tří typů dílčích projektů - Zelený ostrov, Zlatá nit a Udržitelný rozvoj.

Každé projektové téma je nabízeno jako soubor praktických aktivit, díky kterým by zapojení žáci měli rozvinout své klíčové dovednosti v oblasti environmentálních, ekonomických a sociálních aspektů udržitelného rozvoje.

Materiály lze využívat ve všech vyučovacích předmětech 1. a 2. stupně s důrazem na průřezové téma týkající se environmentální výchovy, projektových dnech a projektech, ve školní družině i při mimoškolních aktivitách.

Díky účasti na celostátní konferenci a workshopech k tomuto projektu jsme získali velmi hodnotné metodické sety (metodické příručky, pracovní listy, obrazové materiály, plakáty) včetně elektronických pomůcek.

Věříme, že uvedené materiály přispějí k obohacení výuky v environmentálních souvislostech.

Zobrazeno: 1249