Naše fotogalerie

Podívejte se na naše fotografie z aktuálního dění školy. Přidáváme fotky ze školních akcí, projektů i z běžných školních dní.

OTEVŘÍT FOTOGALERII

O škole

Základní škola Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace, je úplná základní škola, která poskytuje vzdělávání žáků ve všech ročnících  podle nového školního vzdělávacího programu Růst člověka pro život ve 21.století aneb škola zaměřená na rozvoj osobnosti žáka a jeho uplatnění v budoucím životě s platností od 1. 9. 2013.

Profilace školy

1. Získání rozšířených znalostí v oblasti environmentální výuky a přírodovědných předmětů.

Žáci dostávají vědomosti v rámci přímé výuky, výukovými programy ve škole i mimo školu a své znalosti uplatňují v soutěžích a olympiádách, kde dosahují pěkných výsledků.

 

2. Zaměření na jazykové znalosti a konverzační schopnosti – jazyková výuka zajištěná kvalitními aprobovanými jazykáři,

- dopisováním se žáky ze zahraničních zemí – Polsko, Itálie, Portugalsko, Švédsko, Německo, kdy si dopisují žáci od 1.- 7. tř.

- studijní pobyty našich žáků a učitelů v zahraničí – Německo, Švédsko

- Itálie - včetně 6 žáků 7.tř, Portugalsko- včetně 7 žáků ze 6. tř.

- Polsko - 10 dětí z 1. stupně

- Účast žáků ze zahraničních škol u nás – květen 2014

- Výuka cizích jazyků od 3. ročníku - jazyk anglický, od 7. roč. jazyk německý a zájemci se mohou učit jazyk ruský

 

3. Zaměření na prevenci sociálně - patologických jevů – této problematice věnuje škola maximální pozornost v rámci plnění Minimálního preventivního programu. Náš program byl vybrán mezi programy, které nejlépe naplňují koncepční záměry kraje a systémově využívají nejnovější metody práce s dětmi. Program získal cenu za mimořádný přínos k prevenci díky důrazu na zdravý životní styl, spolupráci s organizacemi, aktivity nespecifické a specifické prevence, začlenění preventivních aktivit do všech předmětů a spolupráci všech pedagogů.

 

4. Příprava žáků na přijímací zkoušky, metodická pomoc žákům a rodičům při výběru vhodného typu školy pro další studium.

 

5. Rozvoj čtenářské gramotnosti, podpora čtenářství žáků formou aktivní součinností se školními  knihovnami 1. a 2. st., s místními obecními knihovnami ve Velkém Ořechově a Doubravách, s krajskými knihovnami ve Zlíně a Uherském Hradišti. Velkou měrou k úspěšnosti čtenářské gramotnosti přispívají besedy, výukové programy a školní projekty, literární a recitační soutěže.

 

Výchovně - vzdělávací práci školy doplňují různé výukové programy, exkurze, besedy, kurzy (plavání, lyžařský), projektové dny a řada dalších aktivit, které běžnou výuku obohacují a prolínají se všemi předměty.

Škola má bohaté zkušenosti s realizací projektů s různorodým zaměřením, které přispívají nemalou měrou i k získání finančních prostředků na vybavení školy a na zkvalitnění a modernizaci výuky.

V červenci 2013 jsme ukončili projekt EU peníze školám, prostřednictvím kterého jsme získali  893 346,- Kč. Za tyto peníze jsme mohli nakoupit interaktivní tabule, řadu kvalitních pomůcek, pokryly se náklady na vzdělávání žáků i učitelů.

Naši žáci se účastní řady olympiád a soutěží , školních, okrskových, okresních i celorepublikových, ve kterých dosahují velmi pěkná umístění a ocenění.

Díky obětavosti učitelů se škola prezentuje bohatou zájmovou činností.

Bohatou činnost vykazuje i školní družina, o kterou je ze strany dětí a rodičů mimořádný zájem.

O prázdninách 2013 byla realizována velká rekonstrukce školy, přístavby a bezbariérového vstupu do školy. Byla provedena výměna střešní krytiny na budově 2.st., přístavby a tělocvičny, zateplení těchto budov a nová fasáda. Pěkný vzhled školy umocnil nově vystavěný vstup a bezbariérový přístup u hlavního vchodu.

Celý objekt je střežen kamerovým systémem.