Vstup neoprávněných osob

Vážení rodiče,
na základě doporučení k zajištění bezpečnosti dětí a žáků z MŠMT naše škola provedla vyhodnocení rizik souvisejících se vstupem neoprávněných osob do školních prostor a provedla veškerá opatření k ochraně žáků.
Vhodným způsobem byly žákům a zaměstnancům připomenuty principy bezpečného školního prostředí a jednání v krizové situaci.
Nyní prosím i Vás, rodiče, buďte obezřetní. Nepouštějte do budovy školy neoprávněné osoby (poštovní doručovatel, dealer, opravář ....). Každou takovou osobu odkažte na zvonek u hlavního vchodu a vyčkání otevření dveří dálkovým zvonkem.Na každé osobě vstupující do školy může být kterýmkoli  zaměstnancem školy vyžádán doklad o identifikaci.
Prosím, chrantě své děti!

Kvalitní pitný režim

 

Vážení rodiče,

v rámci zajištění kvalitního pitného režimu jsou na škole na 1. a 2. stupni k dispozici výdejníky pitné vody.

Tyto přístroje nabízí vodu chlazenou a vodu v pokojové teplotě.

Je to kvalitní čistá pitná voda, která dobře hydratuje organismus.

Žáci si mohou napouštět vodu do svých půllitrových lahví (větší láhve se do přístroje nevejdou) o každé přestávce.

Motivujte své děti k využití tohoto servisu.

 

Mgr. Eliška Flekačová

 

Doučování 2017/2018

v rámci projektu Společně k úspěchu

 

1.11.2017 - 31.3.2018

 

Doučování 1.roč.  - K.Janků

čtvrtek

11.15 - 12.15

Doučování 2.roč.  - J.Bánovská

pondělí

11.15 - 12.15

Doučování 3., 4., 5.roč. - V. Hozáková

středa

13.30 - 14.30

Doučování  AJ (2.st.) - J. Lišková

středa

14.15 - 15.15

D oučování  ČJL (2.st.) - D. Kovářová

čtvrtek

13.30 - 14.30

Doučování  M (2.st). - J. Chmelař

úterý

14.15 - 15.15