Naše fotogalerie

Podívejte se na naše fotografie z aktuálního dění školy. Přidáváme fotky ze školních akcí, projektů i z běžných školních dní.

OTEVŘÍT FOTOGALERII

Modelářský kroužek

Vážení rodiče,

obec Doubravy obdržela nabídku od svého občana a leteckého technika Michala Slámy na realizaci modelářského kroužku v prostorách obecního úřadu. Kroužek je zdarma a je určen pro všechny modeláře ve věku od 10 do 80 let. Kroužek svoji činnost zahájí v příštím roce. Případní zájemci z řad dětí, rodičů i prarodičů se mohou dostavit na zahajovací schůzku, která proběhne ve středu 7. 12. 2016 v 17:30  na obecním úřadě.

U nezletilých je doporučen doprovod rodiče. Smyslem setkání je zjistit zájem o plastikové nebo rádiem řízené modelářství.

                                                                                                          Ing. Miriam Vandová, metodička prevence

18. listopadu 2016

Dne 18. 11. 2016 bude probíhat výuka normálně.

Studijní návštěva ve Švédsku a mezinárodní projektové setkání

Pokračujeme v realizaci projektu Erasmus+

Druhý rok našeho mezinárodního projektu jsme zahájili studijní návštěvou žáků 6. ročníku ve Švédsku ve dnech 11. 9. - 17. 9. 2016.

Výuka v partnerské škole Ronneshytta, setkání s dopisovacími kamarády a množství zajímavých aktivit souvisejících s projektovým záměrem byly pro všechny nezapomenutelným zážitkem.

Hodnocení studijní návštěvy s fotografiemi

 
 

Ve dnech 25. 9. - 30. 9. 2016 probíhalo v partnerské škole Rӧnneshytta ve Švédsku mezinárodní setkání koordinátorů a vedení všech partnerských škol.

Hlavní náplní setkání byla příprava podkladů pro zpracování průběžné monitorovací zprávy o realizaci projektu, hodnocení dosavadních projektových aktivit v jednotlivých školách a sestavení plánu a časového harmonogramu aktivit pro tento školní rok. 

Hodnocení mezinárodního projektového setkaní s fotografiemi

Záložka do knihy spojuje školy - Čtu, čteš, čteme

Naše škola se zapojila do projektu Záložka do knihy spojuje školy, který organizuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica u příležitosti Mezinárodního měsíce školních knihoven.

Cílem česko-slovenského projektu je podpora čtenářství u žáků prostřednictvím výměny záložek do knih.

Naši žáci vytvoří v průběhu měsíce října záložky v rámci praktických činností a výtvarné výchovy a tyto záložky si pak vymění se žáky ze Základní školy Radošina na Slovensku.

Naši dosavadní spolupráci s radošinskou školou na úrovni mezinárodního projektu tak rozšíříme i o tuto další zajímavou a přínosnou akci.

Přejeme našim i slovenským žákům, aby při realizaci tohoto projektu objevili kromě radosti z knih i radost z nového přátelství.

Společně k úspěchu

Od 1. 9. 2016 realizuje naše škola projekt Společně k úspěchu z výzvyPodpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (šablony pro ZŠ) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v celkové výši 508 659,- Kč.

Projekt je zaměřen na podporu společného vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči žáků a osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

V rámci projektu pracuje na škole školní asistent, který spolupracuje s rodiči žáků, zprostředkovává komunikaci mezi rodinou a školou, spolupracuje s pedagogem ve vyučování i mimo vyučování a pomáhá při rozvoji mimoškolních aktivit.

Zavedením nové metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) do výuky bude podpořena výuka anglického jazyka, kdy nejazykový předmět (např. přírodopis) bude vyučován prostřednictvím anglického jazyka.

Žáci mají možnost přihlásit se a navštěvovat čtenářský klub na 1. i 2. stupni, který má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků.

Dále se mohou přihlásit do klubu zábavné logiky a deskových her, který povede k rozvoji logického a strategického myšlení žáků.

Velmi důležitou oblastí v projektu je doučování žáků. Pro žáky na 1. i 2.stupni jsou určeny hodiny na doučování v předmětech český jazyk, matematika a anglický jazyk.

Číst dál: Společně k úspěchu

Schránka důvěry pro rodiče

Vážení rodiče,
od pondělí 12. 9. 2016 fungují nově na naší škole tzv. schránky důvěry pro rodiče. Zde můžete anonymně vhazovat své písemné návrhy, rady, připomínky či stížnosti týkající se školy. Jedna ze schránek je k dispozici na I. stupni zš na chodbě v prvním patře, druhou naleznete v budově II. stupně na hlavní chodbě naproti 7. třídy. Cílem naší školy je přijímat vaše názory, které mohou napomoci ke zlepšení komunikace a spolupráce mezi školou a zákonnými zástupci.