Naše fotogalerie

Podívejte se na naše fotografie z aktuálního dění školy. Přidáváme fotky ze školních akcí, projektů i z běžných školních dní.

OTEVŘÍT FOTOGALERII

Světový den hygieny rukou

Naše škola se zapojila do kampaně u příležitosti Světového dne hygieny rukou. Více informací v následujícím odkaze.

Světový den hygieny rukou

 

Mezinárodní projektové setkání na naší škole

Zástupci zlínského klubu prezentovali sledge hokej žákům a zahraničním učitelům. Více v následujícím odkaze:

http://www.sledgehokejzlin.cz/news/zastupci-klubu-prezentovali-sledge-hokej-zakum-a-zahranicnim-ucitelum-na-skole-ve-velkem-orechove/

Návštěva zahraničních učitelů na naší škole

 

Velikonoční přání

Veselé Velikonoce

přejí žáci a vyučující

 

Přání ke dni učitelů

Vážená paní ředitelko,

ke Dni učitelů bych ráda poděkovala Vám, Vaší zástupkyni a celému učitelskému sboru za Vaši obětavou práci, které si všichni velmi vážíme.

Přeji Vám všem hodně pevného zdraví na duši i na těle, radost z dětí

a trpělivost, které není nikdy dost.

Za výbor rodičů Katka Rachůnková