Naše fotogalerie

Podívejte se na naše fotografie z aktuálního dění školy. Přidáváme fotky ze školních akcí, projektů i z běžných školních dní.

OTEVŘÍT FOTOGALERII

Trestní odpovědnost

Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 se v odborné učebně uskutečnila pro žáky osmého a devátého ročníku přednáška Policie ČR Zlínského kraje, kterou vedla tisková mluvčí a preventistka nprap. Monika Kozumplíková.

DSCN5041.JPGDSCN5040.JPGDSCN5039.JPGDSCN5037.JPGDSCN5036.JPGDSCN5035.JPGDSCN5034.JPG

V úvodu žáci shlédli krátký film o stalkingu, natočený podle skutečné události. Měl žáky upozornit na to, jakým způsobem si mají chránit své osobní údaje na sociálních sítích. Velmi podrobně se věnovali přestupkům, kterých se dopouští mladiství. Lektorka jim vysvětlila, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem včetně sankcí.

 

Číst dál: Trestní odpovědnost

Krajské kolo Logické olympiády

Náš žák Dominik Bednařík se kvalifikoval mezi nejlepší soutěžící celého Zlínského kraje v Logické olympiádě v kategorii A (2. - 5. ročník ZŠ). Gratulujeme.

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky. Je založena na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup; naučené znalosti by neměly rozhodovat. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

DSCN9270.JPGDSCN9266.JPGDSCN9265.JPGDSCN9262.JPGDSCN9260.JPGDSCN9259.JPGDSCN9258.JPGDSCN9256.JPGDSCN9255.JPG

Unie Kompas

Beseda na téma šikana a vztahy ve třídě

Technický jarmark

Hodnocení akce

Fond Sidus

uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce S-MHMP/1476620/2015 Fondu Sidus, z. ú. Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům. Částka ve výši 525, 00 Kč  byla získána prodejem dárkových předmětů a odeslána na Fond Sidus. Škola obdržela certifikát dárce a potvrzení o účasti.

 

Základní škola
Velký Ořechov 124,Velký Ořechov, 763 07

vydaný dne 9.11.17

Certifikát dárce

 

Aktivity v měsíci listopadu

1.11. - zahájení činnosti čtenářských klubů na 1. i 2. stupni, klubu logiky a doučování žáků

2.11. - okrskové kolo ve florbalu, Otrokovice

3.11. - účast žáka D. Bednaříka (5. roč.) v krajském kole logické olympiády

         - 4. roč. - výukový program k průkazu cyklisty na dopravním hřišti v Malenovicích

         - tvořivé dílny ve školní družině, lampionový průvod obcí

4.11. - florbalový turnaj v Dobrkovicích

8.11. - 8. roč. - beseda na téma Vztahy ve třídě

14.11. - 16.00 hod. - jednání Výboru SR při ZŠ

16.11. - 8. roč. - přednáška Trestní odpovědnost - Policie Zlín

22.11. - soutěž Zlínský vorvaň za účasti slovenské partnerské školy z Radošiny

23.11. - 16.00 hod. - třídní schůzky SR při ZŠ + schůzka rodičů žáků 9. roč. k volbě povolání

30.11. - poznávací zájezd do předvánoční Vídně

Okrskový turnaj ve florbalu

Hodnocení turnaje