Naše fotogalerie

Podívejte se na naše fotografie z aktuálního dění školy. Přidáváme fotky ze školních akcí, projektů i z běžných školních dní.

OTEVŘÍT FOTOGALERII

Milá návštěva ze švédské partnerské školy

  Ve dnech 15.9. - 20.9.2019 hostila naše škola skupinu 11 žáků a 2 učitelek ze švédské partnerské školy Ronneshytta v rámci udržitelnosti projektu We move (in) Europe z programu Erasmus+.

 Jednalo se o skupinu žáků, kteří v minulém roce navázali pravidelnou emailovou korespondenci se žáky 6. roč. v rámci výuky anglického jazyka a informatiky. Reálné setkání s dopisovacími kamarády, výuka i odpolední doprovodný program bezesporu napomohly k rozvoji jazykových dovedností  žáků i učitelů, k vzájemnému poznání jednotlivých zemí, zvyklostí a kulturních odlišností. Jako přidanou hodnotu vnímáme prohloubení a upevnění přátelství mezi žáky i mezi učitelkami navzájem.

 Společná výuka byla zaměřena převážně na rozvoj komunikativních dovedností v anglickém jazyce formou her, kvízů, simulovaných situací z běžného života, na poznání jednotlivých zemí s využitím geografických pojmů, map.  K výuce byla využita i chemická učebna pro badatelsky orientované činnosti.

 Tvořivé výtvarné aktivity, práce v týmech, sportovní a volnočasové aktivity vedly k reálné a přirozené komunikaci mezi žáky.

Doprovodné odpolední aktivity byly zaměřeny především na prezentaci blízkého okolí školy a regionu (obec Velký Ořechov, Kelníky, ZOO Lešná, hrad Buchlov, Kovozoo Staré Město, Luhačovice).

Škola při této příležitosti navázala spolupráci i s významnými firmami v regionu, zvláště s firmou Trelleborg se švédskými majiteli. Dále nás podpořili firmy Continental Barum s.r.o., MK Fruit s.r.o. a další.

Návštěva švédské skupiny byla velkým přínosem a obohacením nejen pro žáky školy a pedagogy, ale i pro další zúčastněné osoby, se kterými škola navázala nebo prohloubila dosavadní spolupráci.

Velké poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a organizaci tohoto projektového týdne. Zvláštní poděkování pak vám, rodičům, za přípravu občerstvení, pěkné dárky a za účast na závěrečné akci v tělocvičně.