Naše fotogalerie

Podívejte se na naše fotografie z aktuálního dění školy. Přidáváme fotky ze školních akcí, projektů i z běžných školních dní.

OTEVŘÍT FOTOGALERII

Informace pro strávníky Školní jídelny při MŠ Velký Ořechov

Od 1. září 2019 dochází k zásadní změně systému objednávání, výdeje a plateb za obědy. Přecházíme na čipový systém, který umožňuje prostřednictvím osobního účtu strávníka objednávání a odhlašování oběda, sledování finančního kreditu na čipu a výdeje oběda po přečtení čipu čtečkou u výdeje v jídelně. Bez čipu nemůže být oběd vydán. Proto prosíme, aby si zájemci o stravování zakoupili za cenu 150,- Kč v kanceláři školní jídelny čip, na který jim bude načten zaplacený kredit / buď hotově nebo inkasem/. Čip bude strávník používat po celou dobu školní docházky. Pokud Vám zbyly stravenky z minulého školního roku, přineste si je s sebou, budou zpětně odkoupeny. Zároveň prosíme o vrácení přihlášky ke stravování, pokud jste tak dosud neučinili. Všichni žáci je obdrželi tento formulář v červnu s možností volby platby za stravné. Při zahájení školního roku v pondělí 2. září 2019 obdrží žáci přesný manuál k používání nového stravovacího systému. Případné další dotazy Vám budou zodpovězeny při nákupu čipu.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Ředitelství Mateřské školy Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace