Naše fotogalerie

Podívejte se na naše fotografie z aktuálního dění školy. Přidáváme fotky ze školních akcí, projektů i z běžných školních dní.

OTEVŘÍT FOTOGALERII

Aktivity v lednu

5.1. – Tříkrálové setkání všech žáků a vyučujících s natočením video pozdravu do německé partnerské školy v Marlishausenu u příležitosti slavnostního otevření školy po rekonstrukci

9.1. - preventivní program Hasík pro 2. a 6. roč.

10.1. - školní kolo geologické olympiády

         - okrskové kolo ve florbalu (mladší žáci), Želechovice

14.1. - 19.1. - LVK, Kralický Sněžník, Jeseníky - horský hotel Sněženka

16.1. - Teplákový den na 1. stupni

23.1.- preventivní program Hasík - 2. a 6. roč. (2. část)

         - jednání pedagogické rady - hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. pololetí

24.1. - okresní kolo geologické olympiády

29.1. - 1.2. - projektový týden Doprava v budoucnosti - projekt Erasmus+

29.1. - okresní kolo olympiády v jazyce českém, Zlín

31.1.- vydání vysvědčení za 1. pol.

 

1.2. - výuka dle rozvrhu (není uděleno ředitelské volno)

       - 16.00 hod. - třídní schůzky rodičů žáků 9. roč. k vyplňování přihlášek na střední školy

2.2. - pololetní prázdniny