Naše fotogalerie

Podívejte se na naše fotografie z aktuálního dění školy. Přidáváme fotky ze školních akcí, projektů i z běžných školních dní.

OTEVŘÍT FOTOGALERII

Aktivity v měsíci listopadu

1.11. - zahájení činnosti čtenářských klubů na 1. i 2. stupni, klubu logiky a doučování žáků

2.11. - okrskové kolo ve florbalu, Otrokovice

3.11. - účast žáka D. Bednaříka (5. roč.) v krajském kole logické olympiády

         - 4. roč. - výukový program k průkazu cyklisty na dopravním hřišti v Malenovicích

         - tvořivé dílny ve školní družině, lampionový průvod obcí

4.11. - florbalový turnaj v Dobrkovicích

8.11. - 8. roč. - beseda na téma Vztahy ve třídě

14.11. - 16.00 hod. - jednání Výboru SR při ZŠ

16.11. - 8. roč. - přednáška Trestní odpovědnost - Policie Zlín

22.11. - soutěž Zlínský vorvaň za účasti slovenské partnerské školy z Radošiny

23.11. - 16.00 hod. - třídní schůzky SR při ZŠ + schůzka rodičů žáků 9. roč. k volbě povolání

30.11. - poznávací zájezd do předvánoční Vídně