Naše fotogalerie

Podívejte se na naše fotografie z aktuálního dění školy. Přidáváme fotky ze školních akcí, projektů i z běžných školních dní.

OTEVŘÍT FOTOGALERII

Průvod s lampiony

Studijní návštěva ve Švédsku a mezinárodní projektové setkání

Pokračujeme v realizaci projektu Erasmus+

Druhý rok našeho mezinárodního projektu jsme zahájili studijní návštěvou žáků 6. ročníku ve Švédsku ve dnech 11. 9. - 17. 9. 2016.

Výuka v partnerské škole Ronneshytta, setkání s dopisovacími kamarády a množství zajímavých aktivit souvisejících s projektovým záměrem byly pro všechny nezapomenutelným zážitkem.

Hodnocení studijní návštěvy s fotografiemi

 
 

Ve dnech 25. 9. - 30. 9. 2016 probíhalo v partnerské škole Rӧnneshytta ve Švédsku mezinárodní setkání koordinátorů a vedení všech partnerských škol.

Hlavní náplní setkání byla příprava podkladů pro zpracování průběžné monitorovací zprávy o realizaci projektu, hodnocení dosavadních projektových aktivit v jednotlivých školách a sestavení plánu a časového harmonogramu aktivit pro tento školní rok. 

Hodnocení mezinárodního projektového setkaní s fotografiemi

Záložka do knihy spojuje školy - Čtu, čteš, čteme

Naše škola se zapojila do projektu Záložka do knihy spojuje školy, který organizuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica u příležitosti Mezinárodního měsíce školních knihoven.

Cílem česko-slovenského projektu je podpora čtenářství u žáků prostřednictvím výměny záložek do knih.

Naši žáci vytvoří v průběhu měsíce října záložky v rámci praktických činností a výtvarné výchovy a tyto záložky si pak vymění se žáky ze Základní školy Radošina na Slovensku.

Naši dosavadní spolupráci s radošinskou školou na úrovni mezinárodního projektu tak rozšíříme i o tuto další zajímavou a přínosnou akci.

Přejeme našim i slovenským žákům, aby při realizaci tohoto projektu objevili kromě radosti z knih i radost z nového přátelství.

Společně k úspěchu

Od 1. 9. 2016 realizuje naše škola projekt Společně k úspěchu z výzvyPodpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (šablony pro ZŠ) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v celkové výši 508 659,- Kč.

Projekt je zaměřen na podporu společného vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči žáků a osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

V rámci projektu pracuje na škole školní asistent, který spolupracuje s rodiči žáků, zprostředkovává komunikaci mezi rodinou a školou, spolupracuje s pedagogem ve vyučování i mimo vyučování a pomáhá při rozvoji mimoškolních aktivit.

Zavedením nové metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) do výuky bude podpořena výuka anglického jazyka, kdy nejazykový předmět (např. přírodopis) bude vyučován prostřednictvím anglického jazyka.

Žáci mají možnost přihlásit se a navštěvovat čtenářský klub na 1. i 2. stupni, který má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků.

Dále se mohou přihlásit do klubu zábavné logiky a deskových her, který povede k rozvoji logického a strategického myšlení žáků.

Velmi důležitou oblastí v projektu je doučování žáků. Pro žáky na 1. i 2.stupni jsou určeny hodiny na doučování v předmětech český jazyk, matematika a anglický jazyk.

Číst dál: Společně k úspěchu

Týden k volbě povolání