Naše fotogalerie

Podívejte se na naše fotografie z aktuálního dění školy. Přidáváme fotky ze školních akcí, projektů i z běžných školních dní.

OTEVŘÍT FOTOGALERII

Program třídních schůzek

      1.   Výše rodičovského příspěvku pro šk. rok 2017/2018 - 300,- Kč na žáka

      2.   Volba třídního důvěrníka

      3.   Seznámení rodičů se školním řádem

      4.   Omlouvání žáků z výuky

      5.   Pokyny pro výuku tělesné výchovy

      6.   Učební pomůcky, pracovní sešity

      7.   Preventivní lékařské prohlídky žáků

      8.   Nabídka zájmových kroužků

      9.   ZUŠ Morava

      10. Projekt Mléko do škol a Ovoce do škol

      11. Projekty školy - Erasmus +, Společně k úspěchu (doučování, čtenářský klub, klub

            logiky)

      12. Webové stránky školy

      13. Republikové finále v plavání (4. roč.)

      14. Informace k LVK (7. - 9. roč.)

      15. Individuální pohovory s rodiči dle potřeby

      16. Diskuse

Doučování žáků

v rámci projektu Společně k úspěchu

 

1.11.2017 - 31.3.2018

 

Doučování 1.roč.  - K.Janků

čtvrtek

11.15 - 12.15

Doučování 2.roč.  - J.Bánovská

pondělí

11.15 - 12.15

Doučování 3., 4., 5.roč. - V. Hozáková

středa

13.30 - 14.30

Doučování  AJ (2.st.) - J. Lišková

středa

14.15 - 15.15

D oučování  ČJL (2.st.) - D. Kovářová

čtvrtek

13.30 - 14.30

Doučování  M (2.st). - J. Chmelař

úterý

14.15 - 15.15

 

Přání na nový školní rok

 
 

Nový školní rok 2017/2018

 
 
 

Přání na prázdniny

plné sluníčka, letní pohody,

odpočinku a radostných zážitků

přeje všem pracovníkům školy, žákům a rodičům vedení školy