Naše fotogalerie

Podívejte se na naše fotografie z aktuálního dění školy. Přidáváme fotky ze školních akcí, projektů i z běžných školních dní.

OTEVŘÍT FOTOGALERII

Putování slováckým vinohradem

 

Základní škola Velký Ořechov pořádá v sobotu 14. 10. 2017 společnou akci rodičů a učitelů Putování slováckým vinohradem. Pochod se uskuteční v okolí obce Mutěnice. Jako každý rok budou připraveny 3 trasy v délkách 4 km, 9 km a 12 km, které budou barevně značeny, a které povedou pouze mutěnickým katastrem. Start se uskuteční u Restaurace Pod Bůdama a k dispozici budou mapky a pokyny pro návštěvníky akce, startovací razítka a další suvenýry. Informace o této akci proběhla na rodičovských schůzkách a následně je žáci obdrželi i písemně s návratkami.

Pokud byste projevili zájem se této turisticko-poznávací akce zúčastnit, zajistili bychom autobus a společně se na některou z tras vydali. Přihlášky přijímáme do pátku 29. 9. 2017.

Kvalitní pitný režim

 

Vážení rodiče,

v rámci zajištění kvalitního pitného režimu jsou na škole na 1. a 2. stupni k dispozici výdejníky pitné vody.

Tyto přístroje nabízí vodu chlazenou a vodu v pokojové teplotě.

Je to kvalitní čistá pitná voda, která dobře hydratuje organismus.

Žáci si mohou napouštět vodu do svých půllitrových lahví (větší láhve se do přístroje nevejdou) o každé přestávce.

Motivujte své děti k využití tohoto servisu.

 

Mgr. Eliška Flekačová

 

Začátek školního roku 2017/2018

Nahlédněte, jak probíhal začátek školního roku...

Program třídních schůzek

      1.   Výše rodičovského příspěvku pro šk. rok 2017/2018 - 300,- Kč na žáka

      2.   Volba třídního důvěrníka

      3.   Seznámení rodičů se školním řádem

      4.   Omlouvání žáků z výuky

      5.   Pokyny pro výuku tělesné výchovy

      6.   Učební pomůcky, pracovní sešity

      7.   Preventivní lékařské prohlídky žáků

      8.   Nabídka zájmových kroužků

      9.   ZUŠ Morava

      10. Projekt Mléko do škol a Ovoce do škol

      11. Projekty školy - Erasmus +, Společně k úspěchu (doučování, čtenářský klub, klub

            logiky)

      12. Webové stránky školy

      13. Republikové finále v plavání (4. roč.)

      14. Informace k LVK (7. - 9. roč.)

      15. Individuální pohovory s rodiči dle potřeby

      16. Diskuse

Doučování žáků

v rámci projektu Společně k úspěchu

 

1.11.2017 - 31.3.2018

 

Doučování 1.roč.  - K.Janků

čtvrtek

11.15 - 12.15

Doučování 2.roč.  - J.Bánovská

pondělí

11.15 - 12.15

Doučování 3., 4., 5.roč. - V. Hozáková

středa

13.30 - 14.30

Doučování  AJ (2.st.) - J. Lišková

středa

14.15 - 15.15

D oučování  ČJL (2.st.) - D. Kovářová

čtvrtek

13.30 - 14.30

Doučování  M (2.st). - J. Chmelař

úterý

14.15 - 15.15