Naše fotogalerie

Podívejte se na naše fotografie z aktuálního dění školy. Přidáváme fotky ze školních akcí, projektů i z běžných školních dní.

OTEVŘÍT FOTOGALERII

Krajské kolo Logické olympiády

Cannot find fotogalerie/2017-11-03_logicka-olympiada subfolder inside /data/web/virtuals/59814/virtual/www/images/fotogalerie/2017-11-03_logicka-olympiada/ folder.
Admiror Gallery: 5.0.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:5.6.30

Náš žák Dominik Bednařík se kvalifikoval mezi nejlepší soutěžící celého Zlínského kraje v Logické olympiádě v kategorii A (2. - 5. ročník ZŠ). Gratulujeme.

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky. Je založena na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup; naučené znalosti by neměly rozhodovat. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Unie Kompas

Beseda na téma šikana a vztahy ve třídě

Technický jarmark

Cannot find fotogalerie/2017-11-10_technicky-jarmark subfolder inside /data/web/virtuals/59814/virtual/www/images/fotogalerie/2017-11-10_technicky-jarmark/ folder.
Admiror Gallery: 5.0.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:5.6.30

Hodnocení akce

Fond Sidus

uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce S-MHMP/1476620/2015 Fondu Sidus, z. ú. Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům. Částka ve výši 525, 00 Kč  byla získána prodejem dárkových předmětů a odeslána na Fond Sidus. Škola obdržela certifikát dárce a potvrzení o účasti.

 

Základní škola
Velký Ořechov 124,Velký Ořechov, 763 07

vydaný dne 9.11.17

Certifikát dárce

 

Aktivity v měsíci listopadu

1.11. - zahájení činnosti čtenářských klubů na 1. i 2. stupni, klubu logiky a doučování žáků

2.11. - okrskové kolo ve florbalu, Otrokovice

3.11. - účast žáka D. Bednaříka (5. roč.) v krajském kole logické olympiády

         - 4. roč. - výukový program k průkazu cyklisty na dopravním hřišti v Malenovicích

         - tvořivé dílny ve školní družině, lampionový průvod obcí

4.11. - florbalový turnaj v Dobrkovicích

8.11. - 8. roč. - beseda na téma Vztahy ve třídě

14.11. - 16.00 hod. - jednání Výboru SR při ZŠ

16.11. - 8. roč. - přednáška Trestní odpovědnost - Policie Zlín

22.11. - soutěž Zlínský vorvaň za účasti slovenské partnerské školy z Radošiny

23.11. - 16.00 hod. - třídní schůzky SR při ZŠ + schůzka rodičů žáků 9. roč. k volbě povolání

30.11. - poznávací zájezd do předvánoční Vídně