Naše fotogalerie

Podívejte se na naše fotografie z aktuálního dění školy. Přidáváme fotky ze školních akcí, projektů i z běžných školních dní.

OTEVŘÍT FOTOGALERII

Zájezd do Londýna

Ve spolupráci s DDM Luhačovice organizujeme poznávací zájezd do Anglie pro žáky 7. a 8. ročníku. Přihlášení probíhá elektronicky na www.ddmluhacovice.cz. V případě dotazů kontaktujte vedení ZŠ nebo DDM Luhačovice. 

Informační leták

3. místo v soutěži Zlínský vorvaň 2019!

Ve čtvrtek 14. 11 .2019 jelo 7 žáků naší školy na soutěž Zlínský vorvaň obhájit 3. místo z loňského ročníku. Konkurence byla opravdu velká. Soutěže se celkem zúčastnilo 21 škol jak z ČR, tak i ze Slovenska. Žáci bojovali ze všech sil ve 4 netradičních  disciplínách založených na rychlosti a především na týmové spolupráci. Mezi disciplínami byl připraven program, kde jsme viděli krásné výkony mažoretek. Atmosféra byla vynikající. Všichni fandili všem a na závěr při společné písničce se tančilo s radostí a také samozřejmě s Václavem Upírem Krejčím, patronem soutěže. Naši žáci Martin Jankůj (3. ročník), David Gregor (4. ročník), Ema Manová (5. ročník), Valentýna Kročilová (6. ročník), Patrik Voldřich (7. ročník), Tereza Štichová (8. ročník) a náhradník Tadeáš Gajdošík (6. ročník) vybojovali krásné 3. místo a tím obhájili umístění z loňského ročníku.

20. ročník této soutěže byl pro naši školu opět úspěšný. Blahopřejeme!

     

Škola pro demokracii

Naše škola i v letošním školním roce získala osvědčení Škola pro demokracii.

Milá návštěva ze švédské partnerské školy

  Ve dnech 15.9. - 20.9.2019 hostila naše škola skupinu 11 žáků a 2 učitelek ze švédské partnerské školy Ronneshytta v rámci udržitelnosti projektu We move (in) Europe z programu Erasmus+.

 Jednalo se o skupinu žáků, kteří v minulém roce navázali pravidelnou emailovou korespondenci se žáky 6. roč. v rámci výuky anglického jazyka a informatiky. Reálné setkání s dopisovacími kamarády, výuka i odpolední doprovodný program bezesporu napomohly k rozvoji jazykových dovedností  žáků i učitelů, k vzájemnému poznání jednotlivých zemí, zvyklostí a kulturních odlišností. Jako přidanou hodnotu vnímáme prohloubení a upevnění přátelství mezi žáky i mezi učitelkami navzájem.

 Společná výuka byla zaměřena převážně na rozvoj komunikativních dovedností v anglickém jazyce formou her, kvízů, simulovaných situací z běžného života, na poznání jednotlivých zemí s využitím geografických pojmů, map.  K výuce byla využita i chemická učebna pro badatelsky orientované činnosti.

 Tvořivé výtvarné aktivity, práce v týmech, sportovní a volnočasové aktivity vedly k reálné a přirozené komunikaci mezi žáky.

Doprovodné odpolední aktivity byly zaměřeny především na prezentaci blízkého okolí školy a regionu (obec Velký Ořechov, Kelníky, ZOO Lešná, hrad Buchlov, Kovozoo Staré Město, Luhačovice).

Škola při této příležitosti navázala spolupráci i s významnými firmami v regionu, zvláště s firmou Trelleborg se švédskými majiteli. Dále nás podpořili firmy Continental Barum s.r.o., MK Fruit s.r.o. a další.

Návštěva švédské skupiny byla velkým přínosem a obohacením nejen pro žáky školy a pedagogy, ale i pro další zúčastněné osoby, se kterými škola navázala nebo prohloubila dosavadní spolupráci.

Velké poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a organizaci tohoto projektového týdne. Zvláštní poděkování pak vám, rodičům, za přípravu občerstvení, pěkné dárky a za účast na závěrečné akci v tělocvičně.

 

 

Vzhůru kotvy, vyplouváme ...

V pondělí 2. 9. 2019 jsme společně se všemi žáky, paní učitelkami a asistentkami, správními zaměstnanci, rodiči a hosty zahájili nový školní rok 2019/2020. Přítomen byl i pan farář a pan starosta, který naše prvňáčky "ošerpoval " a tím pasoval na žáky naší základní školy. Do 1.třídy nastoupilo celkem 16 žáků.

Zahájení i výzdoba tříd se nesla v námořnickém duchu, a tak přeji všem pohodovou plavbu celým školním rokem. Věřím, že vzájemnou důvěrou a spoluprací doplujeme ke zvládnutí všech stanovených cílů a pěkným výsledkům školy.

  

Na žáky 1. - 4. ročníku čekalo velké překvapení. V průběhu hlavních prázdnin prošlo totiž přízemí budovy 1. stupně, zámečku, rozsáhlou rekonstrukcí. Byl zvětšen prostor na žákovské šatny a vyrobeny nové šatní skříňky pro každého žáka. Současně byla vybudována nová sborovna pro paní učitelky, kabinet na pomůcky a provedena výmalba celého přízemí.

 

Celková rekonstrukce nesmírně přispěla ke zlepšení školního prostředí a zkvalitnění podmínek pro vzdělávání žáků i práci pedagogů.

Touto cestou bych chtěla jménem vedení školy, žáků i pedagogů poděkovat panu starostovi a obecnímu zastupitelstvu za finanční prostředky a za odpovědnou práci všem firmám, které se na rekonstrukci podílely.