Naše fotogalerie

Podívejte se na naše fotografie z aktuálního dění školy. Přidáváme fotky ze školních akcí, projektů i z běžných školních dní.

OTEVŘÍT FOTOGALERII

Zahájení školního roku 2018/2019

         Začátek školního roku je vždy slavnostním okamžikem                                        

          Nový školní rok jsme zahájili 3. září společným setkáním všech žáků, pedagogů, rodičů a hostů v tělocvičně. Tento den byl zcela výjimečný pro naše nejmenší školáky, žáky 1. ročníku, kteří byli princeznami slavnostně pasováni na žáky školy a ozdobeni šerpou. Na tvářích prvňáčků bylo patrné velké očekávání a věřím, že si tohoto okamžiku užili a měli radost z Živé abecedy i ostatních dárečků.

            Zahájení školního roku proběhlo za přítomnosti hostů - starosty obce Ing. Radka Chmely, předsedkyně školské rady paní Markéty Gajduškové, člena školské rady za zřizovatele Ing. Ondřeje Bílka, Ph.D a pana faráře P. Martina Vévody.

            Zástupci ZUŠ Morava, pan Jiří Severin a paní učitelka výtvarného oboru Renata Ambrůzová, předali ceny a diplomy žákům, kteří byli oceněni na mezinárodní výtvarné výstavě Lidice 2018.

            Přála bych si, aby se celý školní rok nesl ve stejném radostném duchu jako tento první školní den.

 
 
 

Poděkování a přání paní ředitelky Mgr. Jitky Liškové

Vážení rodiče, milí žáci,

            začíná nový školní rok 2018 / 2019. Přeji nám všem, aby právě začínající školní rok byl úspěšný, ve znamení vzájemné spolupráce, respektu a důvěry.

            Ve vedení školy i v pedagogickém kolektivu dochází k několika změnám. Přeji všem nově nastupujícím paní učitelkám a paní zástupkyni hodně pracovních úspěchů. Chtěla bych poděkovat paní ředitelce Elišce Flekačové za její dlouhodobou pedagogickou práci a řízení školy a doufám, že se mi podaří navázat na dosavadní úspěchy školy.

            Věřím, že získám pro své záměry všechny zainteresované, že koncepce školy pro další období bude naplněna a přinese škole mnoho dobrého pro její další rozvoj a bude mít za následek spokojenost vás, žáků i rodičů, zaměstnanců školy a zřizovatele.

            Během prázdnin prošla budova 2. stupně rozsáhlou rekonstrukcí. Bylo zcela zrenovováno sociální zařízení pro chlapce i dívky, vybudováno nové bezbariérové WC, nový bufet a chodba v přízemí upravena tak, aby vznikl bezbariérový přístup do všech učeben. Byly zahájeny i další stavební práce související s vybudováním nové interaktivní počítačové učebny z investičního projektu IROP. S ohledem na rozsáhlost rekonstrukce a technologické postupy nejsou však práce ještě u konce, ale jejich pokračování již zásadně nenaruší provoz školy. Poděkování patří panu starostovi Ing. Radku Chmelovi a všem firmám, které se doposud podílely na této rekonstrukci.

            Žáky čeká v průběhu školního roku řada akcí nad rámec běžné výuky, bude jim nabídnuta pestrá zájmová činnost a budou moci využívat kromě tělocvičny i obecní víceúčelové hřiště.

Milí žáci, kolegyně, správní zaměstnanci, rodiče,

vykročme do nového školního roku s radostí a optimismem..... hodně zdraví a úspěchů!

S přátelským pozdravem

                                                                                            Mgr. Jitka Lišková, ředitelka školy

 

Organizace školního roku 2018 - 2019

Informace o organizaci školního roku naleznete zde.

Změna telefonního kontaktu

Rádi bychom informovali o změně telefonního kontaktu na paní ředitelku Mgr. Jitku Liškovou - 776 836 481. I nadále je možné do školy volat na telefonní číslo 577 996 018.

 

Nový systém slev u ČSAD Uherské Hradiště

Na základě informací z ČSAD Uherské Hradiště dne 1. 9. 2018 začíná platit nový systém slev ve veřejné linkové autobusové dopravě. K tomuto datu se ruší všechny doposud platné slevy pro žáky a zavádí se nový systém.

Cestující ve věku od 6 do 15 let nárok na zlevněné jízdné neprokazují, tzn. že žáci nebudou potřebovat razítko školy na žákovské průkazce.