Naše fotogalerie

Podívejte se na naše fotografie z aktuálního dění školy. Přidáváme fotky ze školních akcí, projektů i z běžných školních dní.

OTEVŘÍT FOTOGALERII

Aktivity v lednu

5.1. – Tříkrálové setkání všech žáků a vyučujících s natočením video pozdravu do německé partnerské školy v Marlishausenu u příležitosti slavnostního otevření školy po rekonstrukci

9.1. - preventivní program Hasík pro 2. a 6. roč.

10.1. - školní kolo geologické olympiády

         - okrskové kolo ve florbalu (mladší žáci), Želechovice

14.1. - 19.1. - LVK, Kralický Sněžník, Jeseníky - horský hotel Sněženka

16.1. - Teplákový den na 1. stupni

23.1.- preventivní program Hasík - 2. a 6. roč. (2. část)

         - jednání pedagogické rady - hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. pololetí

24.1. - okresní kolo geologické olympiády

29.1. - 1.2. - projektový týden Doprava v budoucnosti - projekt Erasmus+

29.1. - okresní kolo olympiády v jazyce českém, Zlín

31.1.- vydání vysvědčení za 1. pol.

 

1.2. - výuka dle rozvrhu (není uděleno ředitelské volno)

       - 16.00 hod. - třídní schůzky rodičů žáků 9. roč. k vyplňování přihlášek na střední školy

2.2. - pololetní prázdniny

Informace k lyžařskému výcvikovému kurzu

Ve dnech od 4. 1. do 10.1. 2018 se bude vybírat zbytek zálohy 2500,- Kč.

Organizační zajištění lyžařského výcvikového kurzu

Seznam doporučených věcí na lyžařský kurz

Novoroční přání

Ceny stravenek

Školní jídelna při MŠ Velký Ořechov oznamuje, že od 1. 1. 2018 dochází ke zvýšení cen stravenek pro žáky i zaměstnance školy o 2,- Kč za stravenku. Zbylé stravenky je zapotřebí vyměnit za nové na konci tohoto roku nebo hned na začátku nového kalendářního roku.