Naše fotogalerie

Podívejte se na naše fotografie z aktuálního dění školy. Přidáváme fotky ze školních akcí, projektů i z běžných školních dní.

OTEVŘÍT FOTOGALERII

Ježíškova vnoučata

V letošním roce jsme se velmi rádi zapojili do akce nazvané Ježíškova vnoučata. Žáci naší školy namalovali vánoční přání, která jsme zaslali do Prahy do Českého rozhlasu, odkud budou s malým dárečkem rozeslány do domovů pro seniory v celé České republice. Věříme, že přání udělají velkou radost.

Návštěva Mikuláše a jeho družiny

Dne 5. 12. 2018 také naši školu navštívil Mikuláš se svou početnou družinou andělů a čertů. Na tradičním prvním adventním setkání ho žáci z prvního stupně přivítali pěkným hudebním vystoupením, připomněli ostatním tradice Svatého Mikuláše, Barborky a jiné. Mikuláš poté každého odměnil dle jeho zásluh. 

     

   

 

Adventní Krakov

O zájezdu do Krakova si můžete více přečíst v záložce Aktivity školy - Krakov 2018

Záložka do knihy spojuje školy

Tělocvična ožila předvánočním jarmarkem

Ve školní tělocvičně proběhl v neděli 25. 11. 2018 tradiční předvánoční jarmark, na kterém se předvedli i naši žáci. K vidění bylo taneční vystoupení děvčat z 1.stupně, pásmo písniček a tanečků v podání žáků 3. ročníku a vystoupení děvčat navštěvující kroužek roztleskávaček. V tělocvičně byly vystaveny i práce žáků z výtvarné výchovy, praktických činností, práce žáků školní družiny, kroužku šikovných ručiček i ZUŠ Morava.