Naše fotogalerie

Podívejte se na naše fotografie z aktuálního dění školy. Přidáváme fotky ze školních akcí, projektů i z běžných školních dní.

OTEVŘÍT FOTOGALERII

Trnečka 2015 - školní kolo

Hodnocení akce

Trnečka 2015

Comenius week - hodnocení

 

Comenius week - hodnocení

Předání výstupní zprávy z projektu Comenius

Dne 3. 2. 2015 byla na Obecním úřadě Velký Ořechov předána vedením školy senátorovi, starostovi Uherského Brodu panu Bc. Patriku Kunčarovi za přítomnosti starosty Velkého Ořechova Ing. Radka Chmely výstupní zpráva z mezinárodního setkání dětí z Německa, Švédska, Portugalska, Polska, Itálie a žáků naší školy v rámci projektu Comenius, konaného v Napajedlích. Více informací v následujícím dokumentu.

Předání výstupní zprávy z mezinárodního setkání Comenius

Studijní návštěva v Německu

V týdnu od 7. 12. - 12. 12. 2014 se zúčastnily paní učitelky J. Lišková a M. Gregorová studijní návštěvy v německé partnerské škole Europaschule Marlishausen v rámci našeho mezinárodního projektu Comenius, kde současně probíhal jejich Comenius Week - Týden Comenius. Více informací v následujícím dokumentu:

Hodnocení akce

R-Ego 2014/2015

Naše škola se řadí k patnácti školám Zlínského kraje, které úzce spolupracují s Poradenským centrem R – Ego Slavičín. Využíváme nabídek programů, které realizujeme formou besed a setkání přímo na naší škole a nebo v prostředí Poradenského centra ve Slavičíně.

R – Ego Slavičín je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které realizuje specifické programy primární prevence pro základní školy, speciální školy a víceletá gymnázia.

Organizace je držitelem pověření pro výkon sociálně-právní ochrany dětí a mimo jiné pořádá přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu a zaměřuje se také na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.

Posláním programů specifické primární prevence je předcházet vzniku, popřípadě rozvoji rizikového chování, zvýšit informovanost v této oblasti  a usilovat o zdravý a bezpečný způsob života dětí  a dospívající mládeže.

Cílem realizace programů specifické primární prevence je vést děti k tomu, aby si samy odpovídaly na nejrůznější otázky týkající se sociální adaptace a komunikace. Prevencí ovlivňujeme postoje dětí tak, aby se vyhnuly násilnému a nesociálnímu chování, manipulaci a jinému rizikovému chování (šikanování, agresi, kyberšikaně, závislostnímu chování, apod.). Těžištěm práce je nejen přímé zabývání se problémovými skutečnostmi, ale také posilování zdravého sebevědomí a zodpovědnosti, upevňování a posilování pozitivních hodnot a postojů, kvalitní a rozvíjející se komunikace a tolerance.

 

O výukových preventivních programech pro naše žáky se dočtete níže:

R- Ego 2014/2015 hodnocení