Naše fotogalerie

Podívejte se na naše fotografie z aktuálního dění školy. Přidáváme fotky ze školních akcí, projektů i z běžných školních dní.

OTEVŘÍT FOTOGALERII

Společně k úspěchu

Od 1. 9. 2016 realizuje naše škola projekt Společně k úspěchu z výzvyPodpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (šablony pro ZŠ) v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) v celkové výši 508 659,- Kč.

Projekt je zaměřen na podporu společného vzdělávání žáků, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči žáků a osobnostně profesní rozvoj pedagogů.

V rámci projektu pracuje na škole školní asistent, který spolupracuje s rodiči žáků, zprostředkovává komunikaci mezi rodinou a školou, spolupracuje s pedagogem ve vyučování i mimo vyučování a pomáhá při rozvoji mimoškolních aktivit.

Zavedením nové metody CLIL (Content and Language Integrated Learning) do výuky bude podpořena výuka anglického jazyka, kdy nejazykový předmět (např. přírodopis) bude vyučován prostřednictvím anglického jazyka.

Žáci mají možnost přihlásit se a navštěvovat čtenářský klub na 1. i 2. stupni, který má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji čtenářské gramotnosti žáků.

Dále se mohou přihlásit do klubu zábavné logiky a deskových her, který povede k rozvoji logického a strategického myšlení žáků.

Velmi důležitou oblastí v projektu je doučování žáků. Pro žáky na 1. i 2.stupni jsou určeny hodiny na doučování v předmětech český jazyk, matematika a anglický jazyk.

Číst dál: Společně k úspěchu

Týden k volbě povolání

 
 

Schránka důvěry pro rodiče

Vážení rodiče,
od pondělí 12. 9. 2016 fungují nově na naší škole tzv. schránky důvěry pro rodiče. Zde můžete anonymně vhazovat své písemné návrhy, rady, připomínky či stížnosti týkající se školy. Jedna ze schránek je k dispozici na I. stupni zš na chodbě v prvním patře, druhou naleznete v budově II. stupně na hlavní chodbě naproti 7. třídy. Cílem naší školy je přijímat vaše názory, které mohou napomoci ke zlepšení komunikace a spolupráce mezi školou a zákonnými zástupci.

Schůzka žáků výtvarného oboru ZUŠ

 

Exkurze do koncentračního tábora Osvětim

V úterý 31. května 2016 se devět žáků 9. třídy a několik dospělých vydalo na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Tato nevelká skupina se spojila se žáky 9. ročníku ze Základní školy Mikoláše Alše Zlín.

Naší první zastávkou byl koncentrační tábor Osvětim I. Po bezpečnostní prověrce na začátku prohlídky jsme všichni obdrželi sluchátka, která nás udržovala v úplném tichu. Areálem nás provázela výborná průvodkyně, která znala několik cizích jazyků. Po naladění frekvence na vysílačce jsme začali procházet areálem. Hned u vstupu nad námi visel nápis „ARBEIT MACHT FREI“, „Práce osvobozuje“, který byl cynickým výsměchem všem vězňům. První vězňové totiž byli Poláci, posíláni sem z politických důvodů a využíváni k otrocké práci. Tábor byl znám i pro své hrůzné lékařské pokusy, které prováděl hlavní lékař Josef Mengele. Koncentrační tábor Osvětim byl největším koncentračním a vyhlazovacím táborem za II. světové války. Zemřelo zde na 1,5 milionu lidí. Taková je dnešní roční návštěvnost tohoto místa.

Číst dál: Exkurze do koncentračního tábora Osvětim