Naše fotogalerie

Podívejte se na naše fotografie z aktuálního dění školy. Přidáváme fotky ze školních akcí, projektů i z běžných školních dní.

OTEVŘÍT FOTOGALERII

Modelářský kroužek

Vážení rodiče,

obec Doubravy obdržela nabídku od svého občana a leteckého technika Michala Slámy na realizaci modelářského kroužku v prostorách obecního úřadu. Kroužek je zdarma a je určen pro všechny modeláře ve věku od 10 do 80 let. Kroužek svoji činnost zahájí v příštím roce. Případní zájemci z řad dětí, rodičů i prarodičů se mohou dostavit na zahajovací schůzku, která proběhne ve středu 7. 12. 2016 v 17:30  na obecním úřadě.

U nezletilých je doporučen doprovod rodiče. Smyslem setkání je zjistit zájem o plastikové nebo rádiem řízené modelářství.

                                                                                                          Ing. Miriam Vandová, metodička prevence

18. listopadu 2016

Dne 18. 11. 2016 bude probíhat výuka normálně.

Průvod s lampiony

Studijní návštěva ve Švédsku a mezinárodní projektové setkání

Pokračujeme v realizaci projektu Erasmus+

Druhý rok našeho mezinárodního projektu jsme zahájili studijní návštěvou žáků 6. ročníku ve Švédsku ve dnech 11. 9. - 17. 9. 2016.

Výuka v partnerské škole Ronneshytta, setkání s dopisovacími kamarády a množství zajímavých aktivit souvisejících s projektovým záměrem byly pro všechny nezapomenutelným zážitkem.

Hodnocení studijní návštěvy s fotografiemi

 
 

Ve dnech 25. 9. - 30. 9. 2016 probíhalo v partnerské škole Rӧnneshytta ve Švédsku mezinárodní setkání koordinátorů a vedení všech partnerských škol.

Hlavní náplní setkání byla příprava podkladů pro zpracování průběžné monitorovací zprávy o realizaci projektu, hodnocení dosavadních projektových aktivit v jednotlivých školách a sestavení plánu a časového harmonogramu aktivit pro tento školní rok. 

Hodnocení mezinárodního projektového setkaní s fotografiemi

Záložka do knihy spojuje školy - Čtu, čteš, čteme

Naše škola se zapojila do projektu Záložka do knihy spojuje školy, který organizuje Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica u příležitosti Mezinárodního měsíce školních knihoven.

Cílem česko-slovenského projektu je podpora čtenářství u žáků prostřednictvím výměny záložek do knih.

Naši žáci vytvoří v průběhu měsíce října záložky v rámci praktických činností a výtvarné výchovy a tyto záložky si pak vymění se žáky ze Základní školy Radošina na Slovensku.

Naši dosavadní spolupráci s radošinskou školou na úrovni mezinárodního projektu tak rozšíříme i o tuto další zajímavou a přínosnou akci.

Přejeme našim i slovenským žákům, aby při realizaci tohoto projektu objevili kromě radosti z knih i radost z nového přátelství.