Naše fotogalerie

Podívejte se na naše fotografie z aktuálního dění školy. Přidáváme fotky ze školních akcí, projektů i z běžných školních dní.

OTEVŘÍT FOTOGALERII

Škola pro demokracii

Naše škola i v letošním školním roce získala osvědčení Škola pro demokracii.

Milá návštěva ze švédské partnerské školy

  Ve dnech 15.9. - 20.9.2019 hostila naše škola skupinu 11 žáků a 2 učitelek ze švédské partnerské školy Ronneshytta v rámci udržitelnosti projektu We move (in) Europe z programu Erasmus+.

 Jednalo se o skupinu žáků, kteří v minulém roce navázali pravidelnou emailovou korespondenci se žáky 6. roč. v rámci výuky anglického jazyka a informatiky. Reálné setkání s dopisovacími kamarády, výuka i odpolední doprovodný program bezesporu napomohly k rozvoji jazykových dovedností  žáků i učitelů, k vzájemnému poznání jednotlivých zemí, zvyklostí a kulturních odlišností. Jako přidanou hodnotu vnímáme prohloubení a upevnění přátelství mezi žáky i mezi učitelkami navzájem.

 Společná výuka byla zaměřena převážně na rozvoj komunikativních dovedností v anglickém jazyce formou her, kvízů, simulovaných situací z běžného života, na poznání jednotlivých zemí s využitím geografických pojmů, map.  K výuce byla využita i chemická učebna pro badatelsky orientované činnosti.

 Tvořivé výtvarné aktivity, práce v týmech, sportovní a volnočasové aktivity vedly k reálné a přirozené komunikaci mezi žáky.

Doprovodné odpolední aktivity byly zaměřeny především na prezentaci blízkého okolí školy a regionu (obec Velký Ořechov, Kelníky, ZOO Lešná, hrad Buchlov, Kovozoo Staré Město, Luhačovice).

Škola při této příležitosti navázala spolupráci i s významnými firmami v regionu, zvláště s firmou Trelleborg se švédskými majiteli. Dále nás podpořili firmy Continental Barum s.r.o., MK Fruit s.r.o. a další.

Návštěva švédské skupiny byla velkým přínosem a obohacením nejen pro žáky školy a pedagogy, ale i pro další zúčastněné osoby, se kterými škola navázala nebo prohloubila dosavadní spolupráci.

Velké poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a organizaci tohoto projektového týdne. Zvláštní poděkování pak vám, rodičům, za přípravu občerstvení, pěkné dárky a za účast na závěrečné akci v tělocvičně.

 

 

Vzhůru kotvy, vyplouváme ...

V pondělí 2. 9. 2019 jsme společně se všemi žáky, paní učitelkami a asistentkami, správními zaměstnanci, rodiči a hosty zahájili nový školní rok 2019/2020. Přítomen byl i pan farář a pan starosta, který naše prvňáčky "ošerpoval " a tím pasoval na žáky naší základní školy. Do 1.třídy nastoupilo celkem 16 žáků.

Zahájení i výzdoba tříd se nesla v námořnickém duchu, a tak přeji všem pohodovou plavbu celým školním rokem. Věřím, že vzájemnou důvěrou a spoluprací doplujeme ke zvládnutí všech stanovených cílů a pěkným výsledkům školy.

  

Na žáky 1. - 4. ročníku čekalo velké překvapení. V průběhu hlavních prázdnin prošlo totiž přízemí budovy 1. stupně, zámečku, rozsáhlou rekonstrukcí. Byl zvětšen prostor na žákovské šatny a vyrobeny nové šatní skříňky pro každého žáka. Současně byla vybudována nová sborovna pro paní učitelky, kabinet na pomůcky a provedena výmalba celého přízemí.

 

Celková rekonstrukce nesmírně přispěla ke zlepšení školního prostředí a zkvalitnění podmínek pro vzdělávání žáků i práci pedagogů.

Touto cestou bych chtěla jménem vedení školy, žáků i pedagogů poděkovat panu starostovi a obecnímu zastupitelstvu za finanční prostředky a za odpovědnou práci všem firmám, které se na rekonstrukci podílely.

 

Společně pomáháme

Velmi nás potěšilo, když žákyně 6. třídy - J. Mahďáková, Z. Mastešová a B. Žváčková přišly s návrhem, abychom se zapojili do akce nazvané "Společně pomáháme". Tato akce proběhla v rámci filmového festivalu v nákupním centru Zlaté jablko ve Zlíně dne 28. 5. 2019. Lidé si mohli za dobrovolný příspěvek koupit dobroty, které děvčata upekla. Příspěvek bude předán Dětskému fondu OSN UNICEFU. 

   

 

Poznávací zájezd Londýn

Podrobnější informace o zájezdu do Londýna se dočtete zde.