Naše fotogalerie

Podívejte se na naše fotografie z aktuálního dění školy. Přidáváme fotky ze školních akcí, projektů i z běžných školních dní.

OTEVŘÍT FOTOGALERII

Týden k volbě povolání

 
 

Schránka důvěry pro rodiče

Vážení rodiče,
od pondělí 12. 9. 2016 fungují nově na naší škole tzv. schránky důvěry pro rodiče. Zde můžete anonymně vhazovat své písemné návrhy, rady, připomínky či stížnosti týkající se školy. Jedna ze schránek je k dispozici na I. stupni zš na chodbě v prvním patře, druhou naleznete v budově II. stupně na hlavní chodbě naproti 7. třídy. Cílem naší školy je přijímat vaše názory, které mohou napomoci ke zlepšení komunikace a spolupráce mezi školou a zákonnými zástupci.

Sběr papíru

Ve dnech 12. 9. - 19. 9. 2016 bude uskutečněn sběr papíru
(možnost přivézt i o víkendu)

Organizace začátku školního roku

    

Milé děti a rodiče,

1. září 2016

začíná nový školní rok.

 

Slavnostní zahájení školního roku 2016/2017 se uskuteční

v 7.30 hodin za příznivého počasí na nádvoří školy, za nepříznivého počasí ve třídách.

 

Srdečně zveme všechny rodiče, zvláště rodiče prvňáčků.

 

Vezměte s sebou přezůvky, psací potřeby a poznámkový blok.

Ukončení zahájení v 10.00 hod.

Od 9.20 hod. bude ve farním kostele u příležitosti nového školního roku sloužena mše svatá.

Žáci, kteří se nezúčastní mše svaté v kostele, zůstávají s třídními učiteli dle programu ve třídách do 10.00 hod.

Provoz školní družiny bude v tento den do 13.00 hod.

 

V pátek 2. 9. 2016 budou probíhat třídnické hodiny.

Ukončení v 11.05 hod.:  1. - 2. roč.

                    11.30 hod.:  3. - 5. roč.

                    12.00 hod.:  6. - 9. roč.

 

Vyučování podle rozvrhu (naleznete zde) bude probíhat od pondělí 5. 9. 2016.

Organizace školního roku 2016/2017 k nahlednutí zde.

Výuka náboženství bude zahájena od 12. 9. 2016.

Možnost přihlášení do zájmových kroužků dle nabídky bude od začátku září.

 

Schůzka žáků výtvarného oboru ZUŠ