Naše fotogalerie

Podívejte se na naše fotografie z aktuálního dění školy. Přidáváme fotky ze školních akcí, projektů i z běžných školních dní.

OTEVŘÍT FOTOGALERII

Nové sociální zařízení

Dne 13. 9. 2018 bylo zprovozněno sociální zařízení v budově druhého stupně. Toto zařízení bylo zrekonstuováno z prostředků zřizovatele.

    

     

 

Sběr papíru

Vážení rodiče, naše škola se opět zapojila do sběru starého papíru. Ve dnech 14. 9.  24. 9. 2018  bude přistaven  kontejner. Sbíráme všechny druhy papíru, který nemusíte třídit.

Předem moc děkujeme.

 

 

Zahájení školního roku 2018/2019

         Začátek školního roku je vždy slavnostním okamžikem                                        

          Nový školní rok jsme zahájili 3. září společným setkáním všech žáků, pedagogů, rodičů a hostů v tělocvičně. Tento den byl zcela výjimečný pro naše nejmenší školáky, žáky 1. ročníku, kteří byli princeznami slavnostně pasováni na žáky školy a ozdobeni šerpou. Na tvářích prvňáčků bylo patrné velké očekávání a věřím, že si tohoto okamžiku užili a měli radost z Živé abecedy i ostatních dárečků.

            Zahájení školního roku proběhlo za přítomnosti hostů - starosty obce Ing. Radka Chmely, předsedkyně školské rady paní Markéty Gajduškové, člena školské rady za zřizovatele Ing. Ondřeje Bílka, Ph.D a pana faráře P. Martina Vévody.

            Zástupci ZUŠ Morava, pan Jiří Severin a paní učitelka výtvarného oboru Renata Ambrůzová, předali ceny a diplomy žákům, kteří byli oceněni na mezinárodní výtvarné výstavě Lidice 2018.

            Přála bych si, aby se celý školní rok nesl ve stejném radostném duchu jako tento první školní den.

 
 
 

Poděkování a přání paní ředitelky Mgr. Jitky Liškové

Vážení rodiče, milí žáci,

            začíná nový školní rok 2018 / 2019. Přeji nám všem, aby právě začínající školní rok byl úspěšný, ve znamení vzájemné spolupráce, respektu a důvěry.

            Ve vedení školy i v pedagogickém kolektivu dochází k několika změnám. Přeji všem nově nastupujícím paní učitelkám a paní zástupkyni hodně pracovních úspěchů. Chtěla bych poděkovat paní ředitelce Elišce Flekačové za její dlouhodobou pedagogickou práci a řízení školy a doufám, že se mi podaří navázat na dosavadní úspěchy školy.

            Věřím, že získám pro své záměry všechny zainteresované, že koncepce školy pro další období bude naplněna a přinese škole mnoho dobrého pro její další rozvoj a bude mít za následek spokojenost vás, žáků i rodičů, zaměstnanců školy a zřizovatele.

            Během prázdnin prošla budova 2. stupně rozsáhlou rekonstrukcí. Bylo zcela zrenovováno sociální zařízení pro chlapce i dívky, vybudováno nové bezbariérové WC, nový bufet a chodba v přízemí upravena tak, aby vznikl bezbariérový přístup do všech učeben. Byly zahájeny i další stavební práce související s vybudováním nové interaktivní počítačové učebny z investičního projektu IROP. S ohledem na rozsáhlost rekonstrukce a technologické postupy nejsou však práce ještě u konce, ale jejich pokračování již zásadně nenaruší provoz školy. Poděkování patří panu starostovi Ing. Radku Chmelovi a všem firmám, které se doposud podílely na této rekonstrukci.

            Žáky čeká v průběhu školního roku řada akcí nad rámec běžné výuky, bude jim nabídnuta pestrá zájmová činnost a budou moci využívat kromě tělocvičny i obecní víceúčelové hřiště.

Milí žáci, kolegyně, správní zaměstnanci, rodiče,

vykročme do nového školního roku s radostí a optimismem..... hodně zdraví a úspěchů!

S přátelským pozdravem

                                                                                            Mgr. Jitka Lišková, ředitelka školy

 

Organizace školního roku 2018 - 2019

Informace o organizaci školního roku naleznete zde.