Naše fotogalerie

Podívejte se na naše fotografie z aktuálního dění školy. Přidáváme fotky ze školních akcí, projektů i z běžných školních dní.

OTEVŘÍT FOTOGALERII

Závěrečné hodnocení výsledků žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,

chceme vás informovat, že naše škola bude ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 klasifikovat žáky ve všech předmětech na vysvědčení známkou. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků bude vycházet z Vyhlášky ze dne 27. 4. 2020, kterou naleznete zde.

Obnovení výuky

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11.5.2020 umožněna ve škole osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

Od 25. 5. 2020 je umožněna ve škole osobní přítomnost žáků 1. – 5. ročníku.

Přítomnost žáků ve škole bude možná jen na základě vámi podepsaného čestného prohlášení, že vaše dítě nepatří do rizikové skupiny nebo nežije ve společné domácnosti s osobou, která do rizikové skupiny patří. Vymezení rizikových skupin je součástí čestného prohlášení.

Podrobnější informace k organizaci výuky Vám budou zaslány prostřednictvím emailu.

 

Čestné prohlášení

Ochrana zdraví

Online výuka - 2. stupeň

 

Online výuka na 1.stupni probíhá po domluvě s třídní učitelkou a vyučující anglického jazyka a dle rezervace termínu na "škola v pyžamu".

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Rozhodnutí naleznete zde.

Uzavření školy na základě mimořádného opatření

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo mimořádné opatření o uzavření škol. V souladu s tímto opatřením je od středy 11. března 2020 zakázána osobní přítomnost žáků ve škole.

Sledujte, prosím, aktuální dění a informace na webových stránkách školy.

 

Mimořádné opatření MZ ČR